Psychoterapia i pomoc psychologiczna online

Bezpieczeństwo i prywatność

Zasada poufności

Zasada poufności oznacza, że dane i informacje o osobach korzystających z usług nie są udostępniane i ujawniane osobom nieupoważnionym.

Psycholog i psychoterapeuta, podobnie jak lekarz zobowiązani  są do zachowania tajemnicy zawodowej.  Wszystkie informacje dotyczących terapii i pacjenta są całkowicie poufne. Psychoterapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od pacjenta w toku psychoterapii.

W szczególności nie może ujawniać osobom trzecim, bez zgody pacjenta:

 • faktu pozostawania pacjenta w terapii
 • przebiegu i treści procesu terapeutycznego
 • danych o stanie psychicznym pacjenta
 • danych o rokowaniu i postępach w terapii.

Tajemnica zawodowa nie obowiązuje w przypadku, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie i życie pacjenta lub innych osób lub tak stanowi prawo.

Przystępnie napisane i obszerne omówienie przepisów prawnych obligujących psychoterapeutę do zachowania tajemnicy zawodowej -  dokument przygotowano na zlecenie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przez Kancelarię Prawną Radwan - Rohrenschef.

Dokument uwzględnia aspekty prawne tajemnicy zawodowej w zależności od bazowego wykształcenia psychoterapeuty, przygotowano opinie prawne oddzielnie dla:  psychoterapeuty - psychologa, psychoterapeuty - lekarza, psychoterapeuty - psychiatry oraz psychoterapeuty nie posiadającego wykształcenia psychologicznego lub medycznego.

 

 

 

 

Zasada bezpieczeństwa, odnosi się do ochrony danych i informacji. Obejmuje wszelkie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne.

Korzystając z technologii telekomunikacyjnych każdy z nas narażony jest na ryzyko utraty poufności danych i informacji.

 

Dbając o bezpieczeństwo i poufność twoich danych w ramach prowadzonych przeze mnie konsultacji i psychoterapii zapewniam możliwość komunikowania się ze mną za pośrednictwem bezpiecznego systemu videokonferencji, który jest wykorzystywany w telemedycynie - Vsee.

Oferuję również psychoterapię za pośrednictwem Skypa, ze względu na jego popularność, ale chciałam, byś miała/miał wybór i nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów mogła/mógł skorzystać z systemu, który zapewnia Ci większą ochronę.

Inne środki zapewniające poufność danych i informacji:

 • płatności internetowe PayPal oraz Payu zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji
 • certyfikat SSL - zapewnia poufność transmisji danych
 • SiteLock - zapewnia ochronę stronie www.psychoterapeuta.online przed złośliwym oprogramowaniem, korszystanie ze strony jest bezpieczne.

Zasada bezpieczeństwa

APA zdecydowanie odradza stosowanie Skypa do świadczenia usług psychoterapeutycznych oraz pomocy psychologicznej.

Skype jest jednym z najpopularniejszych serwisów oferującyh oprogramowanie wideokonferencji w sieci. Jednak używanie Skypa w psychoterapii budzi pewne wątpliwości. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA ang. American Psychological Associacion) oraz instytucje, które zajmują się Telemedycyną zdecydowanie odradzają wykorzystywanie Skype do świadczenia usług psychoterapeutycznych oraz pomocy psychologicznej. Nie oznacza to jednak, że psychologom, psychoterapeutom nie wolno używać Skype do komunkowania się z pacjentam, tylko, że należy pamiętać o zwiększonym ryzyku bezpieczeństwa i poufności transmisji danych.

Skype nie oferuje umów Parnera Biznesowego dla pracowników służby zdrowia, którzy chcą wykorzystywać Skype do celów telemedycyny.

Skype nie bierze zatem współodpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i informacji zdrowotnych. Skype nie ma zatem obowiązku informowania stron, gdyby były próby naruszenia poufności.

Skype nie spełnia odpowiednich standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych pacjenta:

 • wykorzystuje szyfrowanie AES, które jest zgodne z normami rządu federalnego (ang. Federal Information Processing FIPS). Jednak nie spełnia standardu FIPS 140, który jest zbiorem zasad określających w jaki sposób oprogramowanie ma być szyfrowane, by stało się bezpieczne. Czyli określa użycie technicznych środków bezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko naruszenia poufności do "rozsądnych i właściwych poziomów". Z tego powodu Agencjom Rządowym nie wolno używać Skypa w Telemedycynie
 • dzięki 256-bitowym szyfrowaniu (wymagana jest 128-bitowa) spełnia takie wymagania i jest z pewnością bezpieczniejszy niż zwykła rozmowa telefoniczna. Jednakże Skype nie ma mechanizmu, który pozwala rozpoznać, kiedy naruszono lub próbowano naruszyć dane. Skype nie ma sposobu, by sprawdzić bezpieczeństwo transmisji.

                                                                                                                                                                                                                       - APA Practice Central - Skype via Hipaa

                                                                                                                                                                                                                       - Zur Institute - Skype & Hipaa

 

W Polsce nie ma obecnie regulacji prawnych dotyczących standardów pracy psychologa i psychoterapeuty na odległość.

Odwołując się do regulacji obowiązujących na świeci, gdzie praktyka psychologiczna i psychoterapeutyczna z wykorzystaniem internetu jest rozwiniętę należy podkreślić, że  profesjonalistów zdrowia psychicznego obowiązują te same standardy pracy bez względu na sposób prowadzenia praktyki psychologicznej, czy psychoterapeutycznej.

Zgodnie ze standardami Amerykańskiego Towarzystwa Psychochologicznego, psychologów dostarczających usługi za pośrednictwe internetu obowiązują te same standardy etyczne i profesjonalne jak w praktyce prowadzonej w gabinecie.

Dodatkowym standardem, ze względu na formę świadczonych usług, jest zadbanie o bezpieczeństwo danych i informacji dostarczanym przez osobę zgłaszającą się po pomoc!

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowało zalecenia, wskazówki do praktykownania telepsychologii. Wskazówki te pomagają psychologom zastosować standardy profesjonalnej prakyki wtedy, gdy korzystają telekomunikacyjne technologie w celu świadczenia usług psychologicznych.

wersja w j.angielskim - Guidelines for the Practice of telepsychology

zalecenia - skrót w j.polskim

 

Standardy praktyki psychologicznej przez internet

Zgodność z HIPAA

W związku z brakiem w Polsce i Europie odrębnych regulacji dotyczących Telemedycyny, punktem odniesienia dla wielu psychologów i psychoterapeutów pracujących w Europie są amerykańskie przepisy Hipaa (ang. The Health Insurnce Portability and Accountability Act).

HIPAA to federalne prawo, które chroni prywatność osobistych informacji na temat zdrowia. Prawo to określa zasady wykorzystania, ujawniania i zabezpieczenia informacji zdrowotnych oraz nakłada na objęte nią podmioty wymóg podpisania umów Partnerstwa Biznesowego (ang. Business Associaciat Agreement BAA) co oznacza, że strony biorą odpowiedzialność za gromadzone dane. Jednocześnie pozwala to specjalistom z zakresu zdrowia (lekarzom, psychologom, psychoterapeutom) na bezpieczny dostęp do informacji zdrowotnych na potrzeby wykonywanej przez siebie praktyki klinicznej.

HIPAA obejmuje kilka zasad i przepisów, które dotyczą wdrażania technologii informacyjnych w obszarze zdrowia oraz wymiany informajcji zdrowotnych w środowisku elektronicznym zgodnie z zachowaniem Zasady prywatności i Zasady bezpieczeństwa:

 • Zasada prywatności - dotyczy ochrony informacji zdrowotych pacjenta  (z ang. Protect Health Information PHI), zgodnie z ta zasadą ochronie podlegają informacje w jakiejkolwiek formie: papierowej, ustnej, elektronicznej
 • Zasada bezpieczeństwa - odnosi się do ochrony informacji zdrowotnych tylko w formie elektronicznej, ustanawia standardy postępowania i zabezpieczania tych informacji. Zgodnie z zasadą bezpieczeństwa do elektronicznie chronionych danych nie zaliczają się: dokumenty papierowe (też faksy, skany), rozmowy telefoniczne, videokonferencje, ponieważ nie dane te nie istniały w formie elektronicznej przed przekazem.

Ustawa Hipaa nie określa rodzaju technologii, której należy użyć do komunikacji z pacjentami oraz odbierania i przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Jeśli rozważasz skorzystanie z konsultacji i psychoterapii przy użyciu Skype, pamiętaj, że dostępna są zapewniające większe bezpieczeństwo i ochronę prywatności opcja, którą Ci proponuję - VSee.

Korzystanie z Vsee jest bardzo proste i co ważne, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Wideokonferencja z wykorzystaniem Vsee:

 • chroni poufność Twoich danych, cała komunikacja audio/video jest szyfrowana i przesyłana "z punktu do punktu", tak, że nawet Vsee nie ma dostępu zidentyfikowania informacji zdrowotnych, które są przekazywane
 • Vsee oferuje umowę Partnera Biznesowego, którą mam podpisaną, co oznacza, że zgadza się być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych i informacji wszystkich osób korzystających z moich usług. Ponadto Vsee, w ramach podpisanej przeze mnie umowy,  zobowiązuje się natychmiast zgłosić każdą sytuację próby naruszenia osobistych informacji zdrowotnych.

Vsee - bezpieczna wideokonferencja

Masz pytania? Napisz.
Renata Machowska - psycholog, psychoterapeuta
* pola wymagane

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję