Psychoterapia i pomoc psychologiczna online

O terapii online

Nie każda interwencja psychologiczna przez internet to psychoterapia

Szukając pomocy psychologicznej, psychoterapii przez internet można się spotkać z różnymi określeniami: e-terapia, terapia internetowa, czy psychoterapia online. Nie wszystkie interwencję psychologiczne w internecie są psychoterapią. 

Psychoterapia jest oddziaływaniem leczniczym, jej celem jest nie tylko dostarczenie wsparcia, jak to ma miejsce w pomocy psychologicznej, ale leczenie. Jest specjalistyczną formą niesienia pomocy, która wykorzystuje kompetencje terapeuty, który w sposób świadomy, celowy stosuje zaprogramowane oddziaływania psychologiczne w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, społecznym i problemach somatycznych. Często określenia psychoterapia i terapia używane są  się zamiennie np. terapia poznawczo-behawioralna lub psychoterapia poznawczo-behawioralna wskazują na ten sam rodzaj pomocy.

Współcześnie, wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych usługi psychologiczne i psychoterapia mogą być świadczone osobiście lub na odległość.

 

Usługi psychologiczne świadczone osobiście (in-person) -  psycholog, czy  psychoterapeuta są w tej samej przestrzeni fizycznej co osoba korzystająca z pomocy  i interakcje pomiędzy nimi nie odbywają się za pośrednictwem technologii.

 

Usługi psychologiczne świadczone na odległość (remote) - osoba zgłaszająca się po pomoc i psycholog/psychoterapeuta są w różnych miejscach i komunikują się wykorzystując technologie telekomunikacyjne.

Kontakt ze specjalistą na odległość może być:

 • w czasie rzeczywistym - z wykorzystaniem sytemu videokonferencji, telefonu lub czata - mówimy wówczas o komunikacji synchronicznej;
 •  lub być odroczony w czasie - ma to miejsce w przypadku kontaktów za pomocą poczty elektronicznej email - mówimy wtedy o komunikacji  asynchronicznej

Coraz więcej badań pokazuje, że  skuteczność niektórych typów interwencji psychologicznych z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych i informatycznych jest podobna, a czasami nawet wyższa  w stosunku do osobistych interwencji psychologicznych.

Technologie w usługach psychologicznych

Telepsychologia

          i

Telepsychoterapia

Technologie w usługach psychologicznych, mogą być używane w różnych celach: terapeutycznych, profilaktycznych i poradnictwie (APA, Guidelines for the practice of Telepsychology).

 • Telepsychologia zgodnie z definicją Amerykańskiego Twarzystwa Psychologicznego (American Psychological Assosiation - APA) jest to świadczenie usług psychologicznych z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych. Technologie telekomunkacyjne obejmują: e-mail, telefon, videokonferencję, czat, strony internetowe (m.in.psychoedukacyjne, samoopomocowe, blogi).

 

 • Telepsychoterapia to psychoterapia prowadzona przez psychoterapeutę, który jest zlokalizowany w innym miejscu niż pacjent, i sesje prowadzone są w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem interaktywnej, dwukierunkowej technologii komunikacyjne jak: videokonferencja, telefon, bądź czat. (E.H.Kaplan).

 • Telepsychoterapia, zgodnie z definicją Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, to wykorzystanie mediów elektronicznych telefonu i videokonferencji do świadczenia usług psychologicznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online (ang. CBT online - Cognitive Behavioral Therapy) jest to forma psychoterapii, o udowodnionej naukowo skuteczności, która jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę za pośrednictwem Internetu, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem interaktywnej, dwukierunkowej technologii komunikacyjnej takiej jak: videokonferencja, czy telefon.

Pojęcia psychoterapia online, telepsychoterapia i psychoterapia za pośrednictwem Internetu (ang.Internet-mediated psychotherapy) używane są zamiennie.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online stosowana jest w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych. Pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz w zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania, zmniejszając nasilenie nieprzyjemnych emocji.

CBT Online

Rodzaje interwencji psychologicznych przez Internet

Dokładny podział interwencji psychologicznych przez Internet jest nadal przedmiotem dyskusji. Dla ich skategoryzowania potrzebna jest odpowiedź na przynajmniej dwa pytania:

 • Czy interwencje wiążą się z kontaktem z terapeutą?
 • Co jest ich celem? Czy celem stosowanych interwencji jest leczenie problemów i zaburzeń emocjonalnych czy też im zapobieganie poprzez: wsparcie psychologiczne, psychoedukację, poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysowe czy psychoprofilaktykę.

Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania interwencje psychologiczne przez internet można skategoryzować następująco:

 • Psychologiczne interwencje internetowe (Web-based Intervention) - to najszersza kategoria obejmuje interwencje, które po pierwsze wiążą się z kontaktem z terapeutą oraz takie, które nie wymagają takiego kontaktu. Ich celem może być zarówno leczenie problemów i zaburzeń emocjonalnych, jak również mogą mieć na celu tylko i wyłącznie zapobieganie im. Psychologiczne interwencje internetowe powstawały w oparciu o ideę, że ludzie, w niektórych przypadkach mogą efektywnie radzić sobie z lękiem i depresją wykorzystując samopomoc. Obejmuje one m.in.:
 1. Programy psychoedukacyjne, profilaktyczne, poradnictwo w których jest kontakt z psychologiem, czy terapeutą, celem nie jest tu jednak leczenie. Kontakt ten może odbywać się w czasie rzeczywistym, jak również asynchrnicznie, np. za pośrednictwem emaila. Mogą tu też być wykorzystywane strony internetowe, których celem jest dostarczene informacji o zaburzeniach psychicznych i możliwych sposobach leczenia.
 2. Obejmuje też terapie internetową, która zakłada pracę terapeutyczną, czyli leczenie na odeległość.

Terapia na odległość (ang. Remote Therapy) lub czasami nazywana terapia internetowa (Internet-Based Therapy) to forma psychoterapii lub związanej z nią praktyki psychologicznej, w której wyszkolony psychoterapeuta spotyka sie z klientem lub pacjentem za pośrednictwem telefonu, videkonferencji lub internetu. 

 

 • Psychoterapii online - celem tego rodzaju interwencji, jak wcześniej wspominano jest leczenie problemów i zaburzeń emocjonalnych, poprzez kontakt z terapeutą w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetu.

 

 • Wykorzystanie specjalnej platformy internetowej, która zawiera program terapeutyczny, który pacjent może stosować w kontakcie z terapeutą za pośrednictwem komputera, ale może też te programy internetowe stosować jako samodzielną pracę pacjenta bez terapeuty.

Terapia internetowa

- Terapia na odległość

Nowe technologie w usługach medycznych

W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem nowych technologii w obszarze zdrowia.

 • Telemedycyna - medycyna na odległość  to dziś dynamicznie rozwijająca się forma świadczenia uslug medycznych i opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu informatyki, telekomunikacji i medycyny stało się możliwe leczenie i diagnoza na odległość, zwiększając dostęp do usług zdrowotnych, w tym usług psychiatrycznych i psychologicznych.

 

 • Telepsychiatria - nowa forma świadczenia usług z zakresu zdrowia psychicznego również wykorzystuje technologie informatyczne umożliwiając kontakt ze specjalistą na odległość.

 Badania pokazują, że włączenie telepsychiatrii do codziennej praktyki medycznej może mieć wiele zalet: zwiększa nie tylko dostępność do leczenia, ale obniża koszty i poprawia jakość opieki nad pacjentem. Szczególnie interesujące jest wykorzystanie technologii videokonferencji zarówno do oceny i leczenia pacjentów. (Freh i współ. 2000; Morinier 2003; Richardson 2009).

Masz pytania? Napisz.
Renata Machowska - psycholog, psychoterapeuta
* pola wymagane

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję