Psychoterapia i pomoc psychologiczna online

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.psychoterapeuta.online zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z serwisu www.psychoterapeuta.online
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca serwisu www.psychoterapeuta.online Renata Machowska prowadząca działalność gospodarczą pod nr: (KA) 1342020 w zakresie usług psychologicznych i psychoterapii pod nazwą Psychotherapy MyWay z siedzibą na Cyprze (adres: Peyia, 31 Evangeolu Floraki Street).

 

§2 Dane

 

 1. Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 2. Usługodawca serwisu www.psychoterapeuta.online dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z oferty. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Klientów informujemy, że poruszając się po stronie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym
 3. Dane, o które Klient jest proszony w formularzu zgłoszeniowym, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym będą przez Administratora danych wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Klient, który dokonał transakcji – zamówił wizytę poprzez serwis www.psychoterapeuta.online może otrzymać od nas e-maile dotyczące dokonanej rezerwacji.
 6. W sytuacji wysłania do nas oświadczenia opiekuna osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, dane opiekuna nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 7. Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi (dane eksploatacyjne), w szczególności:
  a) informacje o rozpoczęciu, zakresie i zakończeniu każdorazowego korzystania z usługi,
  b) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  c) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  d) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie w/w danych.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług Administrator nie będzie przetwarzać jego danych osobowych za wyjątkiem tych które:

     a) są dopuszczone do przetwarzania na podstawie ustawy lub umowy,
     b) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
     c) są niezbędne do rozliczenia usługi albo dochodzenia roszczeń za korzystanie z niej.

       9.  Admministrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,  tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. 

 

§3 Prawo dostępu oraz zabezpieczenie i ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Niniejsze uprawnienia wynikają z zapisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 2. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

 

§4 Informacja o plikach cookies

 

1. Serwis www.psychoterapeuta.online zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Serwis www.psychoterapeuta.online  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4.Serwis wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
- możliwości logowania do serwisu,
- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Usługodawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu www.psychoterapeuta.online

8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

§5 Postanowienia dodatkowe

 

 1. W Serwisie www.psychoterapeuta.online mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.psychoterapeuta.online i nie są w żaden sposób nadzorowane przez w/w serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć, treści zamieszczonych w serwisie, jak również jego całości bądź części, w tym również logotypu bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu www.psychoterapeuta.online obowiązuje aktualna Polityką Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Usługodawca będzie informować na stronach serwisu.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności Usługodawca prosi o kontakt poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie.
 5. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 

Data: 01.07.2016r.

 

 

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Renata Machowska - psycholog, psychoterapeuta
* pola wymagane

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję